Alles over Alblasserdam...

Onze Lieve Vrouwe Parochie

Onze Lieve Vrouwe Parochie

Rooms-Katholieke kerk Parallelweg 7
2951 BS Alblasserdam
Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Fatima
Diensten  
Iedere zondag afwisselend om 9.30 uur of 11.30 uur
een eucharistieviering of woord- en communieviering
 
Priester-Pastor Pastor
Vacant Mevr. T. Dam
p/a parallelweg 7
Alblasserdam
691 99 21 of 0174 - 28 07 02
pastor.dam@olvparochie.nl
Secretariaat Website
Postbus 264,
2950AG Alblasserdam
Tel. 691 99 21
Email: secretariaat@olvparochie.nl
Geopend: woensdag- en vrijdagochtend van 09.00 - 12.00 uur.
www.olvparochie.nl
Algemeen/geschiedenis  
Het katholieke geloof is het oudste geloof in Nederland. De Rooms-katholieke Kerk heeft een lange traditie met Eucharistie-, Woord- en Communievieringen, die in opbouw wereldwijd gelijk zijn.

Deze vieringen zijn in de landstaal, zowel in de stille en gezongen vieringen.
De Rooms-Katholieke Kerk bedient de zeven sacramenten: Doop, Vormsel, Huwelijk, Boetedoening, Communie, Priesterschap en Ziekenzalving.

De RK geloofsgemeenschap in Alblasserdam is sinds januari 2009 met de RK geloofsgemeenschappen in Papendrecht en Sliedrecht gefuseerd tot de Onze Lieve Vrouwe Parochie. De kerk heeft ook een jongerenkoor "Onderweg" en een koor "Harmonie" dat jongerenkoor-liederen zingt.
© fotografie: Hans Huisman